Dlaczego zwierzęta pozostawione same w domu...wyrządzają szkody?
Dlaczego zwierzęta pozostawione same w domu...wyrządzają szkody?
Przede wszystkim nie trzeba myśleć, z czuja się obrażone z powodu pozostawienia ich samych.

Najczęściej odwiedzane